painting.JPG

NORDENS SANGDAG 23. Marts 2020

FORENINGS NORDEN UDEN GRÆNSER PRÆSENTERER

Nordens Sangdag

D. 23. marts 2020 bliver Nordens Sangdag, hvor skolebørn i hele Norden skal synge sammen, og vi skal på tværs af landene blive klogere på vores fællesskab og hinandens særlige sprog og tone. Det skal være en vigtig dato i styrkelsen af det nordiske fællesskab og identitetsfølelsen for børn og unge. Et mål, der for en generation i en moderne engelsksproget virkelighed, kræver nye idéer.

Målet med Nordens Sangdag er, at man i en tidlig alder bliver introduceret for de nordiske sprog på en sjov, kollektiv og legende måde. Sprogforståelsen opstår ledsaget af musikken og fællesskabet og det vil bringe os tættere sammen i norden.

Children-singing.jpg

I fællessangen bliver sangen til en fælles dagsorden, der består i at synge en bestemt tekst til en bestemt melodi. Her overtager den fælles dagsorden for en stund den enkeltes dagsorden, og i fællessangen ophæves de grænser og forskelle, som vi oplever i hverdagen… Den fælles rammeintensiverer og kvalificerer følelsen af samhørighed. Vi hører sammen når vi synger sammen … og man mærker, at man er en del af en større helhed, når ens stemme smelter sammen med andres.Når alle giver det, de har, og alting går op i en højere enhed, kan sangen rejse sig som en stor og hel organisme, hvor udbyttet ikke bare bliver summen af stemmer, men noget, der er meget større end det. Marstal, Inge (2016):

graphic-design-art-25-trending-geometric-graphic-design-ideas-on-pinterest-vectors.jpg

Et bredt nordisk samarbejde

Nordens Sangdag samarbejder bredt. Både politisk, kommercielt og kulturelt. Vi ønsker at bygge bro imellem de forskellige nordiske aktører og fungere som bindeled mellem politiske aktører, folkeskolerne, de kommercielle partnere i Norden og public service-kanalerne i de nordiske lande. Vi vil være en stærk nordisk platform for fremtidigt samarbejde imellem aktørerne. Vores opgave er at bevare og udvikle nordiske dimensioner indenfor ungdom, musik og fællesskab.

Nordens Sangdag samarbejder med Folketinget og har en bred politisk og diplomatisk opbakning til projektet. Vi samarbejder med folkeskoler i hele Norden og er i dialog med public service-kanalerne.

Nordens Sangdag kan gøre en forskel fordi musik bevæger mennesker. Den kan røre os helt tæt på hjertet. Og sange på vores modersmål især. Mennesker har skabt musik lige så længe, vi har været på jorden, og én af musikkens mange funktioner er at binde os sammen, når vi skaber den sammen.Vores nordiske sang er lyden af de nordiske folk. Nordens Sangdag vil bidrage til vores fælles kulturelle forståelse og identitetsfølelse i Norden, samtidig med at den vil være folkeoplysende.Desuden kan den lægge et solidt grundlag for fremtidige nordiske kulturelle samarbejder som tovholder og bindeled.